Felhasznalasi feltételek - websiteexpress.hu

További kérdés esetén írjon nekünk

A jelen Csomag Használati Megállapodás a FELHASZNÁLÓ (mint természetes vagy jogi személy) és Szabó Ádám alanyi adózó között létrejött megállapodás a fent azonosított szolgáltatás tárgyában, amely felhasználói fiókot, ahhoz tartozó szolgáltatást és sablonokat is tartalmaz. A szolgáltatás fogalma magában foglalja a FELHASZNÁLÓ által előfizetett fiók frissítését és kiegészítését is. A SZOLGÁLTATÁS használatával a FELHASZNÁLÓ magára nézve kötelezõnek fogadja el a jelen az itt leírt feltételeket. Amennyiben a FELHASZNÁLÓ jelen feltételeket nem fogadja el, a FIÓKJÁT nem használhatja. A FIÓK bérlésével arra felhasználási jogot szerez, tulajdonjogot azonban nem. A felhasználási jog a WEBOLDALRA mint egységes termékre érvényes, alkotóelemei nem különíthetõek el egymástól. Jelen SZERZÕDÉS az alábbi jogokat biztosítja Önnek: Ön jogosult a weboldalon létrehozott fiókot, az abban elérhető szoftvert a websiteexpress.hu szerverén használni. A SZERZÕDÉS kifejezetten tiltja a publikus hálózatokon (pl. INTERNET) történõ hozzáférés engedélyezését. Az összes, jelen szerzõdésben kifejezetten át nem engedett jogot Szabó Ádám alanyi adozó fenntartja. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK: A visszafordításra, visszafejtésre és a belsõ felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások. A weboldalt, annak elemeit ill. a fizikai védelmet biztosító eszközöket tilos visszafordítani, visszafejteni, ill. belsõ felépítését elemezni vagy szétszerelni. A SZERZÕDÉS érvényessége csak a szolgáltatás számlájával együtt igazolható, annak a személynek vagy szervezetnek, amely nevére a számla szól, vagy annak a személynek vagy szervezetnek melynek neve, mint felhasználó a számlán szerepel. KORLÁTOZOTT GARANCIA: Szabó Ádám alanyi adozó garanciát vállal, hogy a rendszer a regisztrációt követõ egy éven át alapvetõen megfelelõen fog mûködni, valamint minden a vélelmezett garancia idõtartama 1 év. A teljes felelõsség és az Önt megilletõ jogok az alábbiakra terjed ki: • A KORLÁTOZOTT GARANCIA alapján az Önnek adott számlával együtt visszaállított Felhasználói fiók vagy kijavítása. Jelen KORLÁTOZOTT GARANCIA érvényét veszti, amennyiben a felhasználói fiók balesetbõl vagy nem rendeltetésszerû ill. nem az elõírásoknak megfelelõ használatból ered. Szabó Ádám alanyi adozó ezennel elhárít minden egyéb kifejezett vagy vélelmezett garanciát, ideértve többek között a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat. Szabó Ádám semmilyen esetben sem vállal felelõséget bármilyen egyéb kárért (ide értve, de ezzel egyebeket nem kizárva az üzleti haszon elmaradásáért, az üzleti tevékenység félbeszakadásáért, az üzleti információk és adatok elveszítéséért, vagy egyéb anyagi ill. nem anyagi veszteségekbõl adódó szerzõdésen belüli vagy kívüli károkért) amely szolgáltatás, a szerver, vagy a felhasználói fiók használatából vagy használhatatlanságából ered. Szabó Ádám alanyi adozó jelen SZERZÕDÉS bármely pontja által fennálló felelõsége minden esetben legfeljebb a befizetés igazolt vételárára terjed ki.